טרי

אונטריב
(צלעות), טרי

אונטריב (צלעות)

₪95.00

/ק"ג

הוראות הכנה בסיום הקניה